пятница, 1 июня 2012 г.

הגדרות גלישה למכשירי הוט מובייל

הגדרה ידנית של גלישה סלולרית עבור הרשת החדשה "הוט מובייל" Hot Mobile

לשמחתי תם עבורי עידן שימוש בשרותיה המפוקפקים של חברת סלקום, שכל חודש נסתה את סבלנותי וכל פעם חייבה אותי מעט יותר מהמוסכם. כש בקשתי לבדוק, מדוע, בפעם האחרונה השיבו לי "מה אתה עושה מהומה בשביל 20 ש"ח?..." בפליאה רבה.

לכן עברתי להוט מובייל, חשבון ידוע מראש והכל נראה סבבה. מה כן - לא שלחו אלי קובץ עדכון הגדרות. להגיע למוקד תמיכה טכני בימים אלה לא ריאלי, ברם, מצאתי באינטרנט הוראות, בעזרתם הצלחתי להגדיר הכל עצמאית ולגלוש. אחרי מבוא מייגע זה אני ניגש לגוף העניין: מי שצריך - בבקשה, היו מספיק זהיריים, פיקחיים וסבלניים ולא תצטרכו לחכות למוקד שרות.

הגדרות ידניות
-  אם עדיין אינך מצליח לגלוש או לשלוח MMS, ייתכן והגדרות הרשת עבור נקודות הגישה  (APN)לא עודכנו באופן אוטומטי ויש להגדירן באופן ידני.
-  נתוני ה APN זהים בכל המכשירים למעט הבדלים מינוריים. אנא עקוב אחרי האמור במסמך זה לצורך הגדרתן באופן ידני.
 
       מכשירים עם מערכת הפעלה מסוג אנדרואיד:
אופן הגדרת ה APN משתנה בהתאם לגרסת האנדרואיד שבמכשירך. ניתן לדעת מהי מערכת ההפעלה באופן הבא: הגדרות-> אודות הטלפון->גרסת Android
אם גרסת האנדרואיד שבמכשירך היא עד גרסא מס' 4, יש להגדיר APN באופן הבא: הגדרות->אלחוטי ורשתות->רשתות ניידות->שמות נקודות גישה/APN.
אם גרסת האנדרואיד שבמכשירך היא גרסא מס' 4 ומעלה, יש להגדיר APN באופן הבא: הגדרות->הגדרות נוספות->רשתות תקשורת סלולרית->שמות נקודות גישה.
 
א.      Net HOT mobile (גלישה)
כאשר אתה מגיע למסך זה, לחץ על מקש תפריט, בחר "יצירת APN חדש" ומלא את השדות הבאים בצורה הבאה:
1.      שם: Net HOT mobile
2.      APNnet.hotm
3.      MCC: 425
4.      MNC: 07
5.      סוג APNdefault.
6.      שמור את ה APN  החדש וסמן אותו כ APN  פעיל.
לאחר מילוי ההגדרות שלעיל, נסה לגלוש באמצעות המכשיר (וודא שאינך גולש באמצעות WiFi), במידה ולא הצלחת חזור ל APN שהגדרת ושנה את הערך של השדה סוג APN לערך  internet אוdefault, supl (שתי אפשרויות נוספות).
 
ב.       MMS HOT mobile (הודעות MMS)
לאחר יצירת ה APN עבור הגלישה יש ליצור APN  חדש נוסף עבור MMS.  באותו המסך כמו בסעיף א' מלא את השדות הבאים בצורה הבאה:
1.       שם: MMS HOT mobile
2.      APNmms.hotm
3.      MMSChttp://mms.hotmobile.co.il
4.      Proxy של MMS: 80.246.131.99
5.      יציאת MMS: 80
6.      MCC: 425
7.      MNC: 7
8.      סוג APNmms
9.      שמור את ה APN  החדש (אין צורך לסמן אותו)
 
מכשירים עם מערכת הפעלה  IOS(מכשירי iPhone):
יש להיכנס לתפריט: הגדרות->כללי- >רשת- >רשת נתונים סלולרית  ולמלא רק את השדות הבאים:
נתוני סלולר:
APNnet.hotm
הודעות מולטימדיה:
 APNmms.hotm
שיתוף אינטרנט:
            APNpc.hotm
לאחר מילוי כל השדות, לחץ "רשת" בצד שמאל למעלה (חזרה למסך קודם).
והפעל את שדה "גלישה בעת נדידה" (מ0 ל1)
לתשומת ליבך – פתיחת שירות גלישת נתונים בנדידה במכשירך, מאפשרת לו לבצע גלישה גם בעת נסיעה לחו"ל, בתעריפים השונים מהתעריפים בישראל. במקרה בו מותקנים במכשיר יישומים ו/או תכונות אשר מבצעות גלישה או סנכרון מעת לעת, מוטב לשקול השהיית יישומים אלו בעת השהייה בחו"ל, או לנטרל אפשרות זו במכשיר. במידה ותבחר לנטרל אפשרות זו במכשיר, אנא זכור להפעיל אותה שנית עם חזרתך לארץ.
כעת המכשיר מוגדר ובעל יכולת גלישה ושליחת MMS.
 
מכשירים אחרים:
אין אנו יכולים לכסות את כל סוגי המכשירים ולכן נתייחס למכשיר בעל מערכת הפעלה סימביאן של נוקיה כדוגמה:
א.      תפריט -> הגדרות -> הגדרות תצורה ->הגדרות תצורה אישיות.
ב.      במידה והרשימה אינה ריקה נא למחוק הגדרות קיימות.
ג.       הוספה->אינטרנט.
1.      שם חשבון: Net HOT mobile.
2.      שימוש בנקודת גישה מועדפת: לא.
3.      הגדרות נקודה גישה
                                                                        i.  Proxy  מופסק
                                                                        ii. הגדרות ערוץ->נק' גישה לנת' חבילות->net.hotm
4.      חזרה->חזרה->חזרה (למסך חשבונות אישיים)
5.      סמן HOT mobile -> אפשרויות -> מופעלת.
6.      חזרה (מסך הגדרות תצורה)->ברירת מחדל בכל היישומים->כן.
7.      הגדרות תצורה ברירת מחדל->"תצורה אישית".
8.      אישור.
9.      אחרי כיבוי והדלקה של המכשיר תקבל יכולת גלישה.
ד.      תפריט -> הגדרות -> הגדרות תצורה ->הגדרות תצורה אישיות.
ה.      אפשרויות->הוספת חדשה->הודעות מולטימדיה
1.      שם חשבון: MMS HOT mobile.
2.      כתובת שרת: http://mms.hotmobile.co.il
3.      שימוש בנקודת גישה מועדפת: לא.
4.      הגדרות נקודה גישה
a.      Proxy  מופסקת
b.      הגדרות ערוץ-> mms.hotm
5.      חזרה->חזרה->חזרה (למסך חשבונות אישיים)
6.      סמן MMS HOT mobile -> אפשרויות -> מופעלת.
7.      חזרה (מסך הגדרות תצורה)->ברירת מחדל בכל היישומים->כן.
8.      הגדרות תצורה ברירת מחדל->"תצורה אישית".
9.      אישור.
אחרי כיבוי והדלקה של המכשיר תקבל יכולת קבלה ושליחת הודעות MMS.
 
לאחר עדכון ההגדרות באופן ידני מומלץ לנסות ולבצע גלישה (ודא שאינך גולש ב- WI-FI) ולשלוח MMS.
 
 
נדידה פנים ארצית
חלק משירותי hot mobile בישראל ניתנים באמצעות נדידה פנים ארצית לרשת של מפעיל אחר.
בכדי ליהנות משירותים אלו, לרבות  גלישה סלולארית מהירה, יש לאפשר את תקשורת הנתונים בנדידה מהמכשיר באופן הבא:
-        מערכת הפעלה אנדרואיד 4.0 ומעלה - הגדרות  עוד...  רשתות תקשורת סלולארי נדידת נתונים.
-        מערכת הפעלה אנדרואיד 3.2 ומטה - הגדרות  אלחוט ורשתות  רשתות ניידות/ רשתות תקשורת סלולריות  נדידת נתונים  נדידה בחו"ל - סמןP.
-        מערכת הפעלה IOS (iPhone) - הגדרות  כללי  רשת - הפעל את שדה "גלישה בעת נדידה" (מ-0 ל-1).
-        מערכת הפעלה אחרת - בזמן העבודה ייתכן ותופיע הודעה כי המכשיר בנדידת נתונים, יש לאפשר נתונים/mms למכשיר במידה ותשאל כאשר אתה בארץ.
 
ברגע שתסמן שברצונך לאפשר נדידת נתונים, תופיע האזהרה שמציג המכשיר שמזהירה אותך בפני חיובים גבוהים. לידיעתך, הנדידה בישראל אינה מטילה עליך חיובים נוספים שמעבר לתוכנית אליה הצטרפת.
 
 חשוב
פתיחת שירות גלישת נתונים בנדידה במכשיר, מאפשרת לו לבצע גלישה גם בעת נסיעה לחו"ל,בתעריפים השונים מהתעריפים בישראל. במקרה בו מותקנים במכשיר יישומים ו/או תכונות אשר מבצעות גלישה או סנכרון מעת לעת, מוטב לשקול השהיית יישומים אלו בעת השהייה בחו"ל, או לנטרל אפשרות זו במכשיר. אם תבחר לנטרל אפשרות זו במכשיר, אנא זכור להפעיל אותה שנית עם חזרתך לארץ.
 

Комментариев нет: